Настоятелство на НЧ „Емил Шекерджийски-1919 г.”
Председател: Мориц Машиах

Секретар: Йоана Йончовска

Членове: Бенжамен Акива, Емил Бехар, Рахамим Версано, Рая Фархи,
Хаим Машиях, Юлиана Попова

Проверителна комисия на НЧ „Емил Шекерджийски-1919 г.”

Вера Селиктар – председател и членове:

Аврам Нисим Бенмайор, Райна Кушлева

 

КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА НА НЧ „ ЕМИЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ-1919 г.”

     По време на Първата световна война и непосредствено след нея в столичния квартал „Ючбунар” възникват самообразователни просветни дружества: „Знание”, „Трудолюбие”, „Прогрес”, „Развитие”, „Шекспир”, „Димчо Дебелянов”, в които участват ученици, студенти, служащи и работници. Младите хора се събират в някоя къща, за да четат биографии на велики личности, да разглеждат литературни произведения и обсъждат актуални въпроси. През 1919 г. тези дружества се обединяват и създават първото еврейско народно читалище „Общ подем” с председател Яко Бехар, закрито от фашистката власт в края на 1924 г.

Успоредно с него, през 1921 г. се основава читалище „Хенрих Хайне”(1921-1924) с председател Роберт Ажи. През 1924 г. то се обединява със създаденото през 1922-1923г. просветното дружество „Ацлаха” и  така  възниква единно читалище под името еврейско народно читалище „Х.Н.Бялик”(1924-1935), отново закрито  в края на 1935 г.

Неколкократно променяло своето име, закривано от властта, то е възстановявано отново, „Еврейско народно читалище”(1936-1943),  запазвайки и отстоявайки своята родолюбива мисия: „ чрез културно-просветна дейност да обхване сближи и обедини еврейската и българската младеж в името на общи културни интереси. Да съхранява и обогатява духовния и социален живот на хората.”

      През 1944 г.група общественици, интелектуалци и представители на еврейската общност възстановяват читалищната дейност и решават то да носи името на българския патриот и журналист Емил Шекерджийски. По този начин се възобновява една прекъсната по политически причини многолетна читалищна дейност. Името „Еврейско народно читалище Емил Шекерджийски” носи от 1944 г. до 1955 г. През 1966 г. е удостоено със званието „Образцово”, а от 2010 г.се нарича Народно читалище „Емил Шекерджийски-1919 г.”

Годините от създаването му до 1985 г. се характеризират с утвърждаването му като масов център за културно-просветна дейност и място за възпитание в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост. През тези години се създават библиотека, Еврейски народен хор ( 1919-1963), театрален състав (1953-1983), детска музикална школа (1954-1988), езикова школа (1960-1993), фотоклуб (1966-1987), киноклуб (1971-1985), рок група „Епизод” (1977), кръжок по графика (1978-1990), състав по художествено слово (1985-1996), детска вокална група „Альонушка” (1985-1999), Клуб на активните читалищни дейци (1988-1990) и др. Тези формации са удостоявани с многобройни наши и международни награди грамоти и отличия, със златни и сребърни значки от прегледи и фестивали на художествената самодейност.

Мнозина от членовете на читалището са изтъкнати дейци на науката, изкуството и културата – Израел Аладжем, Моис Бениеш, Йосиф Розанов, Яко Молхов, Валери Петров, Хаим Бенадов, Арман Барух, Виктор Барух, Анжел Вагенщайн, Лео Конфорти, Алберт Анжел, Луна Давидова, Леонтина Ардити, Гриша Островски, Симанто Аврамов, Зафер Галибов, Мони  Франсес и много други.

И в трудното настояще, читалището продължава да обогатява и разнообразява културно-образователния живот на българската и еврейската общности в столицата. Новата конюнктура в края на ХХ в. става причина за отпадането на някои дейности   и  създаването на нови: Клуб „Ладино” (1998), школа за изучаване на иврит (2001), издателска дейност (2004), ВО „Алегро”(2008), Литературен клуб (2011), Видеодискусионен клуб (2011), Клуб „Здраве и дълголетие”.

Културната си дейност читалището осъществява с организиране и провеждане на чествания и възпоменания на бележити дати, личности и събития, юбилеи, срещи са изтъкнати творци, промоции на книги, литературни вечери и тематични утра, прожекции и други.

През 2009 г. читалището чества 90 г. от своето създаване, а през 2012 г. – 100 г. от рождението на своя патрон Емил Шекерджийски.

Носител е на орден „Кирил и Методий”- І степен и на многобройни отличия и награди от СНЧ, Министерство на културата, СНС, район „Възраждане” и други.

НЧ „Емил Шекерджийски-1919 г.” е регистрирано в СГС по ЗНЧ и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вписано е регистъра на Министерство на културата под № 1556. Член е на СНЧ.

 

РЪКОВОДСТВА

                    НА ЧИТАЛИЩЕТО 1919 – 2013 г.

 

Еврейско народно читалище „Общ подем”

1919 – 1924г.

Председател: Яко Бехар

Членове: Манчо Рахамимов, Мешулам Бени, Моис Бецалел, Нисим Алфандари, Алберт Михаел, Адолф Бохоров

 

Читалище „Хенрих Хайне”

1921-1924 г.

 

Председател: Роберт Ажи

Членове: Нисим Бехар, Филко Леви

 

Еврейско народно читалище „Х.Н.Бялик”

1924 – 1935 г.

Председател: Жак Пияде

Секретар: Арманд Барух

Член: Жак Йона

Председатели на „Бялик” след 1930 г.- Исак Мошев, Арманд Барух, Леон Исаков, Цонко Коен, Леон Рубенов, Матей Юлзари, Соломон Аладжем

 

Със заповед № 2146 /ІV.13 от 21.12.1935 г. Министерство на вътрешните работи закрива читалището. След обжалване, решението се потвърждава с ново под № 479/16.11.1936 г. от ВАС.

 

Еврейско народно читалище

1936 – 1943 г.

 

Председател: Ели Ешкенази

Секретар: Манчо Рахамимов

Подпредседатели: д-р Нисим Меворах и Жак Нисимов

Членове: Ашер Ханалел, Ели Басат, Исак Навон, Шарлота Герскович, Адолф Йосифов, Жак Натан, Леон Фархи

Ревизионна комисия: Гизела Алкалай, д-р Б.Розенфелд, Давид Лиджи, Едуард Арие, д-р Харавонов

 

Еврейско народно читалище

„ Емил Шекерджийски”

1944 – 1955 г.

 

На събрание, проведено на 4 декември 1944 г. Ашер Аладжем предлага читалището да носи името на Емил Шекерджийски.

 

1944 г. Председател: Хаим Бенадов

Секретар: Люсиен Аврамов

Библиотекар: Ашер Аладжем

Членове: Израел Аладжем, Яко Молхов, Йосиф Шамли,

Хаим Оливер, Йосиф Розанов, Аструк Калев,

Леон Рубенов

 

1945г. Председател: д-р Нисим Меворах

Подпредседатели: Хаим Бенадов и Аструк Калев

Секретар: Люсиен Аврамов

Библиотекар: Алберт Фархи

Домакин: Н. Соломонов

Членове: Манчо Рахамимов, Стела Бени, Нисим Бенбасат,

Ели Ешкенази

 

1946 г. Председател: д-р Нисим Меворах

Секретар: Яко Молхов

Членове: Манчо Рахамимов, Стела Бени, Нисим Бенбасат,

Ели Ешкенази, Йосиф Шамли, Бека Коен,

Моис  Салтиел

 

1947 г. Председател: Хаим Бенадов

Подпредседател: Аструг Калев

Секретар: Марко Бехар( по-късно Нисим Алфандари)

Административен секретар: Ашер Аладжем

Членове: Исак Мошев, Люсиен Аврамов, Витали Таджер,

Нисим Джераси, Яко Молхов, Леон Леви,

Манчо Рахамимов, Виктор Барух, Израел Аладжем

1948 г. Председател: Яко Молхов

Секретар: Витали Таджер

Административен секретар: Ашер Аладжем

Домакин: Нисим Алфандари

 

През същата година:

Председател: Хаим Бенадов

Секретар: Нисим Алфандари

 

1949 г. Председател: Нисим Джераси

Членове: Ели Ешкенази, Леон Рубенов, Матей Юлзари,

Нисим Алфандари

 

1950 г. Председател: Хаим Бенадов

Секретар: Нисим Алфандари

 

1951 г. Председател: Нисим Джераси

Секретар: Нисим Алфандари

 

1952 г. Председател: Бецалел Марков ( до 1960 г.)

Секретар: Симха Алфандари

Членове: Исак Бераха, Яко Яков, Жак Битев, Изи Данон,

Леон Леви

Ревизионна комисия: Йосиф Леви

 

1960 г. Председател: Бети Данон ( до 1974 г.)

Секретар: Лиза Барух

 

1962- 1964 г. Председател: Бети Данон

Зам.председател: Симанто Аврамов

Секретар: Лиза Барух

 

1964-1968 г.  Председател: Бети Данон

Зам.председател: д-р Симанто Аврамов

Секретар: Лиза Барух

 

От 1966 г. наименованието  на читалището е „Образцово народно

читалище „Емил Шекерджийски”

Образцово народно читалище „Емил Шекерджийски”

 

 

1969 – 1970 г. Председател: Бети Данон

Зам. председател: д-р Симанто Аврамов

Секретар: Роза Ангелова ( от 1966 г.)

Членове: Антонина Бояджиева, Белла Аструг, Ели

Влъчкова, Зафер Галибов, Красимира

Миланова, Йорданка Манева, Никола Къндев,

Цветана Хасид, Николай Герасимов,

Олег Гришак

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари-председател

и членове: Асен Спасов, Антонина Бояджиева

На заседание на УС, проведено на 22.12.1970г. се освобождават:

Ели Влъчкова, Красимира Миланова, Йорданка Манева и Никола Къндев. На тяхно място, като членове на УС, влизат: Снежана Табакова,Светла Петрова и Валентин Попов.

 

1971 г. Председател: Бети Данон

Зам.председател: д-р Симанто Аврамов

Секретар: Роза Ангелова

Членове: Антонина Бояджиева, Белла Аструг, Снежана Табакова,

Зафер Галибов, Светла Петрова, Валентин Попов,

Цветана Хасид, Николай Герасимов, Олег Гришак

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари- председател и членове:

Антонина Бояджиева и Асен Спасов

 

1972-1974г. Председател: Бети Данон

Зам.председател: д-р Симанто Аврамов

Секретар: Роза Ангелова

Членове: Цветана Хасид, Венета Паскалева, Антонина

Бояджиева, Николай Герасимов,Зафер Галибов,

Христина Вълчева, Емил Пазийски, Ани Мицева

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари-председател и

членове: Мешулам Бени и Бенжамен Леви

 

 

1975 г. Председател: Салис Таджер

Зам.председатели: д-р Симанто Аврамов и Валя Алексиева

Секретар: Роза Ангелова ( освободена от длъжност на 15.02.1975г., поради преминаване на друга работа, но остава член на

УС. На нейно място е назначена Румяна Лонева(до м.септември 1975г.),

Даня Петрова ( от м.септември 1975 г.

Членове: Роза Ангелова, Цветана Хасид, Флорентина Христова,

Емил Велев, Милка Лютова, Борислав Славов, Ани

Данчева

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари-председател и членове:

Бенжамен Леви и Леон Хубеш

 

 

Народно читалище „Емил Шекерджийски”

 

1976 г. Председател: Салис Таджер

Зам.председател: д-р Симанто Аврамов

Секретар: Венета Паскалева ( по заместване на Даня Петрова

от м.август 1976 г.)

Членове: Васил Вълчев, Даня Петрова, Зафер Галибов,Йосиф

Яков, Лидия Симеонова, Стоян Георгиев, Цветана

Хасид

От 6 април 1976г. се кооптират нови членове на УС в състав:

Стефан Мутафчиев, Антонина Бояджиева, Венета Паскалева,

Любомир Иванов, Лиляна Костова

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари-председател и членове:

Леон Хубеш и Бенжамен Леви

От 13.12.1976 г. за председател на читалището е избран

д-р Симанто Аврамов

 

1978 г.  Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Васил Вълчев

Секретар: Венета Паскалева

Членове: Антонина Бояджиева, Борислав Алексиев,

Даня Петрова, Стефан Мутафчиев, Зафер Галибов,

Йосиф Яков, Стоян Георгиев, Цветана Хасид

Кооптирани нови членове: Милена Антонова,

Григор Момчилов и Соломон Аладжем) от 22.12.

1978 г.)

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари-председател и членове:

Леон Хубеш и Бенжамен Леви

 

1979 г. Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Васил Вълчев

Секретар: Даня Петрова

Членове: Антонина Бояджиева, Стоян Георгиев, Милена

Антонова, Венета Паскалева, Любомир Иванов,

Кирил Стоянов, Лили Райнова , Цветана Хасид,

Зафер Галибов

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари-председател и членове:

Леон Хубеш и Бенжамен Леви

Поради кончината на Нисим Алфандари, за председател на

Ревизионната комисия е избран Леон Хубеш, а на негово място-

Кирил Стоянов

 

1981 г.  Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам. председател:  Зафер Галибов

Секретар: Даня Петрова

Членове: Любомир Иванов, Венета Паскалева,Цветана Хасид,

Антонина Бояджиева, Васил Вълчев, Стоян Георгиев,

Кирил Стоянов, Милена Антонова, Боян Алексиев

Ревизионна комисия: Леон Хубеш-председател и членове:

Любов Петрова и Ева Бояджиева

 

1983-1984г. Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Васил Вълчев ( от края на 1983 г.на негово

място е избран Кирил Стоянов)

Секретар: Лиза Узиел( на мястото на освободената през

м.септември 1982г. Даня Петрова )

Членове: Венета Паскалева, Любомир Иванов, Антонина

Бояджиева, Стоян Георгиев, Милена Антонова,

Кирил  Стоянов, Цветана Хасид, Зафер Галибов,

Стефка Хаджидимитрова

Ревизионна комисия: Леон Хубеш-председател и членове:

Любов Петрова  и Ева Бояджиева

 

 

1985г.  Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Кирил Стоянов

Секретар: Лиза Узиел

Членове: Зафер Галибов, Стоян Георгиев, Венета Паскалева,

Цветана Хасид, Милена Антонова, Антонина

Бояджиева, Стефка Хаджидимитрова, Веска Трифонова,

Соломон Франсес, Ангел Ангелов, Стойко Тинков

Ревизионна комисия: Захари Димитров-председател и членове:

Леон  Хубеш и Надежда Атанасова

 

1986 г. Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Кирил Стоянов

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Зафер Галибов, Стоян Георгиев, Венета Паскалева,

Цветана Хасид, Милена Антонова, Стойко Тинков,

Антонина Бояджиева, Веска Трифонова, Соломон

Франсес, Панайот Керелезов , Любов Петрова

Ревизионна комисия: Надежда Атанасова – председател и

членове: Захари Димитров и Леон Хубеш

 

1987 г. Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Кирил Стоянов

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Венета Паскалева, Антонина Бояджиева, Цветана

Хасид, Милена Антонова, Стойко Тинков, Соломон

Франсес, Любов Петрова, Стоян Георгиев, Стефана

Пецева, Ангел Ангелов, Адриана Хаджиколева.

Подгласници: Моис Ханне, Йосиф Яков, Жак Ешкенази

Ревизионна комисия: Веска Трифонова – председател и членове:

Леон Хубеш и Калинка Милчовска

Подгласници: Александър Крепс и Петър Александров

 

1989 г.  Председател: проф.д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Кирил Стоянов

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Антонина Бояджиева, Венета Паскалева, Цветана

Хасид, Милена Антонова, Любов Петрова, Соломон

Франсес, Алберт Анжел, Нико Бенбасат, Алберт Авдала

Подгласници: Кръстю Донински, Панайот Керелезов

Ревизионна комисия: Веска Трифонова-председател и

членове:Калинка Милчовска и

Велин Алексиев

Подгласници : Жак Ешкенази, Александър Крепс

 

1994 г. Председател: проф.д-р Симанто Аврамов

Зам.председатели: Кръстю Донински , Шела Каталан

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Моис Салтиел, проф. Гриша Островски, Димитър

Конев, Жозеф Коен, Бети Зарбова, Вики Меламед,

Алберт Авдала, Венета Паскалева, Цветана Хасид

Ревизионна комисия: Панайот Керелезов-председател и

членове: Силвия Леви, Моис Нисимов

 

 

1996 г. Председател: Моис Салтиел

Зам.председатели: Кръстю Донински, Ида Финци

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: доц. Ани Леви, Арон Абрамович, Жозеф Коен,

Методи Алипиев, Израел Декало, Мартин Коен

Ревизионна комисия: Панайот Керелезов-председател и

членове: Бети Зарбова и Меркадо Натан

 

1997 г.  Председател: Моис Салтиел

Зам.председател: Жозеф Коен

Секретар:Стефка Хаджидимитрова

Членове: Израел Декало, Ани Леви, Методи Алипиев,

Виктория Атанасова, Йосиф Бело, Ида Финци

Ревизионна комисия: Силвия Леви-председател и членове:

Роза Йонтова и Минка Троева

 

1999 г.  Председател: Жозеф Коен

Зам.председател: Емил Бехар

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Моис Салтиел, Йосиф Бело, Методи Алипиев,

Виктория Атанасова, Чавдар Шинов, Рахамим

Варсано

Ревизионна комисия: Силвия Леви-председател и членове:

Роза Йонтова, Минка Троева

 

2003 г.  Председател: Жозеф Коен

Зам.председател: Емил Бехар

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Моис Салтиел, Чавдар Шинов, Виктория Атанасова,

Рахамим Варсано , Методи Алипиев

Проверителна комисия: Силвия Леви-председател  и членове:

Роза Йонтова и Минка Троева

 

2007 г.   Председател: Жозеф Коен

Зам.председател: Емил Бехар

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Моис Салтиел, Борис Пилософ, Рахамим Варсано,

Методи Алипиев

Проверителна комисия: Силвия Леви-председате и членове:

Роза Йонтова и Минка Троева

 

 

НЧ „Емил Шекерджийски-1919 Г.”

 

2010 г.   Председател: Жозеф Коен

Зам.председател: Емил Бехар

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове:Рахамим Варсано, Виктория Мешулам, Боряна

Димитрова, Максим Делчев

Проверителна комисия: Силвия Леви- председател и членове:

Роза Йонтова и Минка Троева

 

2013 г.    Председател: Жозеф Коен

Зам.председател: Емил Бехар

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове : Рахамим Варсано, Соня Донева, Мориц Машиах,

Хаим Машиях

Проверителна комисия: Силвия Леви –председател и членове:

Минка Троева и Роза Йонтова

 

2016 г.    Председател: Мориц Машиах

Зам.председател: Емил Бехар

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Асен Тасев, Рахамим Варсано, Хаим Машиях, Юлиана Попова

 

2020 г.    Председател: Мориц Машиах

Секретар: Йоана Йончовска

Членове: Бенжамен Акива, Емил Бехар, Рахамим Версано, Рая Фархи,
Хаим Машиях, Юлиана Попова

Проверителна комисия: Вера Селиктар – председател и членове:

Аврам Нисим Бенмайор, Райна Кушлева

Comments

 1. Мы все мертвы 4 серия
  05.02.2022 at 5:27

  Найкращі фільми 2021 Мы все мертвы 4 серия

 2. link
  13.02.2022 at 9:05

  Найкращі українські фільми 2021 року link

 3. link
  14.02.2022 at 19:23

  Дивитися фільми онлайн в HD якості українською мовою link

 4. link
  14.02.2022 at 22:28

  Нові фільми 2021 року. link

 5. Золото 17 серия
  18.02.2022 at 18:01

  Дивитися фільми онлайн в HD якості українською мовою
  Золото 17 серия

 6. Папы 2022
  21.02.2022 at 15:56

  Найкращі фільми 2021 Папы 2022

 7. Папы 2022
  21.02.2022 at 16:13

  Фільми та серiали 2020 українською мовою
  в HD якості Папы 2022

 8. Link
  21.02.2022 at 22:41

  Всі фільми новинки 2020 року
  онлайн українською в хорошій якості
  Link

 9. Папы 2022
  22.02.2022 at 10:20

  Найкращі українські фільми 2021 року Папы 2022

 10. Сказка о Хвосте Феи 226 серия
  22.02.2022 at 21:00

  Дивитися фільми українською онлайн Сказка о Хвосте Феи 226 серия

 11. форсаж: хоббс и шоу
  22.02.2022 at 23:50

  Новинки фільми, серіали, мультфільми 2021 року, які вже вийшли Ви можете дивитися українською на нашому сайті форсаж: хоббс и шоу

 12. Смотри как я
  23.02.2022 at 16:48

  Фільми та серiали 2020 українською мовою в
  HD якості Смотри как я

 13. Link
  23.02.2022 at 20:35

  Найкращі українські фільми 2021 року Link

 14. Link
  23.02.2022 at 21:16

  Дивитися фільми онлайн в HD якості українською мовою Link

 15. Link
  23.02.2022 at 23:45

  Всі фільми новинки 2020 року онлайн
  українською в хорошій якості Link

 16. Link
  24.02.2022 at 1:51

  Нові фільми 2021 року. Link

 17. Link
  24.02.2022 at 2:23

  Нові фільми 2021 року. Link

 18. Вечер с Владимиром Соловьевым
  24.02.2022 at 13:51

  Не пропустіть кращі новинки кіно українською 2021 року Вечер с Владимиром Соловьевым

 19. Вечер с Владимиром Соловьевым
  24.02.2022 at 16:09

  Новинки фільми, серіали, мультфільми 2021 року, які вже вийшли
  Ви можете дивитися українською на нашому сайті
  Вечер с Владимиром Соловьевым

 20. filmiwap.store
  27.02.2022 at 10:02

  Не пропустіть кращі новинки кіно
  українською 2021 року filmiwap.store

 21. Захар Беркут
  28.02.2022 at 2:47

  Дивитися фільми онлайн в HD якості українською мовою
  Захар Беркут

 22. link
  28.02.2022 at 12:30

  Дивитися фільми українською мовою онлайн в HD якості link

 23. link
  15.03.2022 at 16:29

  Фільми та серiали 2020 українською мовою в HD якості
  link

 24. Link
  28.05.2022 at 1:54

  Фільми українською в хорошій якості – онлайн без
  реклами Link

 25. Capital one.
  28.05.2022 at 13:25

  Ted cruz. Capital one. Proud boys.

 26. Public storage.
  29.05.2022 at 23:03

  Foot locker. Public storage.
  Sally beauty.

 27. не смотри не
  30.05.2022 at 2:40

  Буду смотреть. Смотреть онлайн..
  Доступ не смотри не.
  Фильм смотреть онлайн бесплатно.

 28. Link
  10.06.2022 at 23:57
 29. в онлайн режиме
  18.06.2022 at 4:53

  Фильмы и Сериалы · Первый канал.
  . Тут в онлайн режиме.
  Смотреть сериалы и фильмы онлайн – Кино Театр.

 30. советские фильмы не
  19.06.2022 at 8:39

  Фильм смотрите бесплатно на Filmix..
  Тут советские фильмы не.
  Фильм смотрите бесплатно на Filmix.

 31. взаимодействия онлайн ресурсы
  19.06.2022 at 15:52

  Просмотр телеканала ТЕТ в режиме онлайн..
  По ссылке взаимодействия онлайн ресурсы.
  Прямой эфир 12 канала онлайн.

 32. потому что фильмы
  20.06.2022 at 10:02

  Большой выбор фильмов и сериалов.
  Бесплатно и без рекламы.. Фильм потому что фильмы.

  Сайт переехал. Смотрите фильмы онлайн на вашем iPad

 33. тор 4 любовь и гром torrent
  20.06.2022 at 16:50

  Смотреть онлайн · Актеры · Отзывы.
  По ссылке тор 4 любовь и гром torrent.
  Смотреть фильм онлайн в хорошем качестве HD – приятного
  просмотра.

 34. смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно фильмы
  13.09.2022 at 18:34

  Фильм смотрите бесплатно на Filmix..
  Кино смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно фильмы.
  Смотреть онлайн бесплатно. Смотреть онлайн фильм бесплатно

 35. Сказкотерапия
  13.09.2022 at 21:36

  Сказкотерапия Экспериментальная Психология

 36. Психология труда
  13.09.2022 at 21:54

  Психология труда Психологическое Консультирование

 37. Дом Дракона 11 серия
  14.09.2022 at 0:11

  Просмотр телеканала НТВ Хит в режиме онлайн..
  Тут Дом Дракона 11 серия.

  V.I.P. · Смотреть онлайн: · Скачать фильм

 38. Игровая психотерапия
  14.09.2022 at 2:47

  Игровая психотерапия
  Философия Психологии

 39. Дифференциальная психология
  14.09.2022 at 3:03
 40. Фильмы 2022 годад
  14.09.2022 at 13:29

  Просмотр фильмов онлайн.. По ссылке Фильмы 2022 годад.
  Смотреть фильм онлайн без регистрации

 41. просмотр фильмов
  14.09.2022 at 14:10

  Видео смотреть онлайн.. Вот просмотр фильмов.
  Смотреть онлайн фильм в хорошем
  качестве.

 42. Онлайн фильмы
  15.09.2022 at 9:19

  Использование приложений OTT.
  Вот Онлайн фильмы.

  Смотреть прямой эфир бесплатно в хорошем качестве.

 43. Онлайн фильмы
  15.09.2022 at 9:24

  Смотреть онлайн бесплатно. Смотреть онлайн фильм бесплатно.
  По ссылке Онлайн фильмы.
  Смотреть видео онлайн – Вся информация о фильмах и сериалах.

 44. gostream movies
  17.09.2022 at 1:22

  gostream movies 123moviesfree

 45. serial
  28.09.2022 at 9:25
 46. Фильма Молодой Человек
  28.09.2022 at 19:40

  Фильма Молодой Человек Фильм Молодой Человек

 47. Дом дракона
  29.09.2022 at 1:21

  Дом дракона Дом Дракона

 48. Смотрите онлайн фильм «Быстрее пули» в хорошем HD качестве на нашем сайте
  29.09.2022 at 2:46

  Смотрите онлайн фильм «Быстрее пули» в хорошем HD качестве на нашем сайте Смотреть Онлайн Фильм Быстрее Пули
  В Хорошем Качестве HD И Совершенно Бесплатно

 49. Сериал Игра на выживание 2 сезон (2022)
  29.09.2022 at 20:50

  Сериал Игра на выживание 2 сезон (2022) 2 Сезон Сериала Игра На Выживание

 50. odnoklassniki-film.store
  30.09.2022 at 6:18
 51. смотреть Эра выживания в хорошем качестве
  30.09.2022 at 7:58

  смотреть Эра выживания в хорошем качестве Смотреть Эра Выживания Фильм 2022 Смотреть Онлайн Бесплатно В
  Хорошем Качестве

 52. wwwi.odnoklassniki-film.ru
  03.10.2022 at 16:54
 53. OliverSa
  06.10.2022 at 1:23

  cipro united kingdom cipro generic cipro cheap

 54. BrooksFap
  07.10.2022 at 12:04
 55. imdur24 Elon
  07.10.2022 at 17:43

  lasix 100 mg pills lasix 100 mg prices cheapest lasix 40 mg

 56. KaidenKn
  08.10.2022 at 22:42
 57. site
  09.10.2022 at 13:40
 58. Zofran Elon
  09.10.2022 at 13:51

  zyloprim 100 mg for sale zyloprim cost buy zyloprim

 59. ZyaireTip
  10.10.2022 at 10:15
 60. Propranolol Elon
  11.10.2022 at 9:42

  where can i buy zyloprim zyloprim 300 mg tablet zyloprim cheap

 61. JonathanEt
  12.10.2022 at 12:02
 62. Buspar Elon
  12.10.2022 at 23:00

  diltiazem 30 mg nz order diltiazem diltiazem 90 mg nz

 63. сериалы онлайн смотреть фильмы видео музыка
  14.10.2022 at 8:23
 64. Toprol Elon
  14.10.2022 at 20:48

  isosorbide online isosorbide 30 mg tabletsisosorbide otc isosorbide otc

 65. Ashtonvax
  16.10.2022 at 22:33
 66. онлайн смотреть сериалы музыка фильмы видео
  17.10.2022 at 8:19
 67. арестович олексій миколайович
  17.10.2022 at 11:37
 68. арестович олексій
  17.10.2022 at 13:49
 69. 3o9cpydyue4s8.ru
  17.10.2022 at 13:50
 70. kin0shki.ru
  17.10.2022 at 13:51
 71. Atorvastatin Elon
  17.10.2022 at 14:18

  escitalopram coupon escitalopram 5mg genericcost of escitalopram escitalopram for sale

 72. Rhettnods
  19.10.2022 at 12:45
 73. OEvideujo
  19.10.2022 at 14:00

  Hard fuck with final cream pie https://wankmovie.com/ She spreads her pussy lips with her fingers, and gets pounded from every direction

 74. Rosuvastatin Elon
  20.10.2022 at 2:07

  carvedilol canada how to purchase carvedilol 12.5mgcarvedilol cheap order carvedilolmg

 75. Seroquel Elon
  22.10.2022 at 16:42

  where to buy clozaril 100 mg clozaril medication how to buy clozaril 100 mg

 76. Braylennods
  23.10.2022 at 22:32
 77. Sethcaf
  26.10.2022 at 3:38
 78. Celecoxib Elon
  26.10.2022 at 18:38

  coumadin 5mg usa coumadin 1mg united kingdom coumadin coupon

 79. GrantSn
  28.10.2022 at 5:27
 80. Toprol Elon
  28.10.2022 at 15:58

  differin g for sale differin 15g cost differin g usa

 81. youtubefpv.ru
  30.10.2022 at 16:03
 82. Tamoxifen Elon
  30.10.2022 at 17:26

  where can i buy amaryl 2 mg amaryl pharmacy amaryl 1 mg generic

 83. Diamox Elon
  01.11.2022 at 13:08

  geodon 40 mg pills geodon 80 mg pills where to buy geodon

 84. IsaiahWaf
  01.11.2022 at 18:31
 85. Thorazine Elon
  03.11.2022 at 11:09

  how to buy dapsone caps buy dapsone 1000caps dapsone 1000caps without a prescription

 86. Sergioevifs
  06.11.2022 at 5:01
 87. Robaxin Elon
  06.11.2022 at 6:35

  atorvastatin otc atorvastatin 20mg tabletatorvastatin online pharmacy atorvastatin usa

 88. LelandAutor
  08.11.2022 at 21:58
 89. how to buy dapsone 1000caps
  09.11.2022 at 1:22

  glimepiride for sale how to buy glimepiride 2 mg cost of glimepiride

 90. escitalopram without a prescription
  09.11.2022 at 17:01

  ddavp 10mcg generic ddavp united states where to buy ddavp 0.1mg

 91. divalproex tablet
  10.11.2022 at 22:48

  nortriptyline nz nortriptyline 25 mg tablet nortriptyline tablets

 92. DamianSpouse
  11.11.2022 at 13:50
 93. zyvox uk
  12.11.2022 at 16:22

  trazodone tablet trazodone nz trazodone uk

 94. HenrySpouse
  13.11.2022 at 21:40
 95. where to buy risperdal
  14.11.2022 at 19:19

  thorazine tablet http://thorazine50.com/# – thorazine 50 mg online pharmacy thorazine without prescription

 96. ArchieSpouse
  18.11.2022 at 7:49
 97. metoprolol tablet
  18.11.2022 at 20:13

  coumadin tablets coumadin price coumadin nz

 98. CalvinSpouse
  21.11.2022 at 1:48
 99. tamoxifen 10mg generic
  24.11.2022 at 16:02

  toprol 25 mg otc toprol otc toprol 50mg otc

 100. KadeSpouse
  25.11.2022 at 5:20
 101. order prilosec 20 mg
  29.11.2022 at 23:51

  gemfibrozil pills how to buy gemfibrozil gemfibrozil over the counter

 102. Kiansl
  30.11.2022 at 13:59
 103. cheapest crestor
  01.12.2022 at 3:59

  prilosec 10mg without a doctor prescription prilosec 20mg coupon cost of prilosec 40mg

Leave a comment

*