Настоятелство на НЧ „Емил Шекерджийски-1919 г.”
Председател: Мориц Машиах

Секретар: Йоана Йончовска – Рударска

Членове: Хаим Машиах, Арсини Колев, Красимир Живков, Яна Калеевска

Проверителна комисия на НЧ „Емил Шекерджийски-1919 г.”

Атанаска Илийчева – председател и членове:

Рая Фархи, Юлиана Попова

КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА НА НЧ „ ЕМИЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ-1919 г.”

     По време на Първата световна война и непосредствено след нея в столичния квартал „Ючбунар” възникват самообразователни просветни дружества: „Знание”, „Трудолюбие”, „Прогрес”, „Развитие”, „Шекспир”, „Димчо Дебелянов”, в които участват ученици, студенти, служащи и работници. Младите хора се събират в някоя къща, за да четат биографии на велики личности, да разглеждат литературни произведения и обсъждат актуални въпроси. През 1919 г. тези дружества се обединяват и създават първото еврейско народно читалище „Общ подем” с председател Яко Бехар, закрито от фашистката власт в края на 1924 г.

Успоредно с него, през 1921 г. се основава читалище „Хенрих Хайне”(1921-1924) с председател Роберт Ажи. През 1924 г. то се обединява със създаденото през 1922-1923г. просветното дружество „Ацлаха” и  така  възниква единно читалище под името еврейско народно читалище „Х.Н.Бялик”(1924-1935), отново закрито  в края на 1935 г.

Неколкократно променяло своето име, закривано от властта, то е възстановявано отново, „Еврейско народно читалище”(1936-1943),  запазвайки и отстоявайки своята родолюбива мисия: „ чрез културно-просветна дейност да обхване сближи и обедини еврейската и българската младеж в името на общи културни интереси. Да съхранява и обогатява духовния и социален живот на хората.”

      През 1944 г.група общественици, интелектуалци и представители на еврейската общност възстановяват читалищната дейност и решават то да носи името на българския патриот и журналист Емил Шекерджийски. По този начин се възобновява една прекъсната по политически причини многолетна читалищна дейност. Името „Еврейско народно читалище Емил Шекерджийски” носи от 1944 г. до 1955 г. През 1966 г. е удостоено със званието „Образцово”, а от 2010 г.се нарича Народно читалище „Емил Шекерджийски-1919 г.”

Годините от създаването му до 1985 г. се характеризират с утвърждаването му като масов център за културно-просветна дейност и място за възпитание в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост. През тези години се създават библиотека, Еврейски народен хор ( 1919-1963), театрален състав (1953-1983), детска музикална школа (1954-1988), езикова школа (1960-1993), фотоклуб (1966-1987), киноклуб (1971-1985), рок група „Епизод” (1977), кръжок по графика (1978-1990), състав по художествено слово (1985-1996), детска вокална група „Альонушка” (1985-1999), Клуб на активните читалищни дейци (1988-1990) и др. Тези формации са удостоявани с многобройни наши и международни награди грамоти и отличия, със златни и сребърни значки от прегледи и фестивали на художествената самодейност.

Мнозина от членовете на читалището са изтъкнати дейци на науката, изкуството и културата – Израел Аладжем, Моис Бениеш, Йосиф Розанов, Яко Молхов, Валери Петров, Хаим Бенадов, Арман Барух, Виктор Барух, Анжел Вагенщайн, Лео Конфорти, Алберт Анжел, Луна Давидова, Леонтина Ардити, Гриша Островски, Симанто Аврамов, Зафер Галибов, Мони  Франсес и много други.

И в трудното настояще, читалището продължава да обогатява и разнообразява културно-образователния живот на българската и еврейската общности в столицата. Новата конюнктура в края на ХХ в. става причина за отпадането на някои дейности   и  създаването на нови: Клуб „Ладино” (1998), школа за изучаване на иврит (2001), издателска дейност (2004), ВО „Алегро”(2008), Литературен клуб (2011), Видеодискусионен клуб (2011), Клуб „Здраве и дълголетие”.

Културната си дейност читалището осъществява с организиране и провеждане на чествания и възпоменания на бележити дати, личности и събития, юбилеи, срещи са изтъкнати творци, промоции на книги, литературни вечери и тематични утра, прожекции и други.

През 2009 г. читалището чества 90 г. от своето създаване, а през 2012 г. – 100 г. от рождението на своя патрон Емил Шекерджийски.

Носител е на орден „Кирил и Методий”- І степен и на многобройни отличия и награди от СНЧ, Министерство на културата, СНС, район „Възраждане” и други.

НЧ „Емил Шекерджийски-1919 г.” е регистрирано в СГС по ЗНЧ и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вписано е регистъра на Министерство на културата под № 1556. Член е на СНЧ.

 

РЪКОВОДСТВА

                    НА ЧИТАЛИЩЕТО 1919 – 2013 г.

 

Еврейско народно читалище „Общ подем”

1919 – 1924г.

Председател: Яко Бехар

Членове: Манчо Рахамимов, Мешулам Бени, Моис Бецалел, Нисим Алфандари, Алберт Михаел, Адолф Бохоров

Читалище „Хенрих Хайне”

1921-1924 г.

Председател: Роберт Ажи

Членове: Нисим Бехар, Филко Леви

Еврейско народно читалище „Х.Н.Бялик”

1924 – 1935 г.

Председател: Жак Пияде

Секретар: Арманд Барух

Член: Жак Йона

Председатели на „Бялик” след 1930 г.- Исак Мошев, Арманд Барух, Леон Исаков, Цонко Коен, Леон Рубенов, Матей Юлзари, Соломон Аладжем

Със заповед № 2146 /ІV.13 от 21.12.1935 г. Министерство на вътрешните работи закрива читалището. След обжалване, решението се потвърждава с ново под № 479/16.11.1936 г. от ВАС.

Еврейско народно читалище

1936 – 1943 г.

Председател: Ели Ешкенази

Секретар: Манчо Рахамимов

Подпредседатели: д-р Нисим Меворах и Жак Нисимов

Членове: Ашер Ханалел, Ели Басат, Исак Навон, Шарлота Герскович, Адолф Йосифов, Жак Натан, Леон Фархи

Ревизионна комисия: Гизела Алкалай, д-р Б.Розенфелд, Давид Лиджи, Едуард Арие, д-р Харавонов

Еврейско народно читалище

„ Емил Шекерджийски”

1944 – 1955 г.

На събрание, проведено на 4 декември 1944 г. Ашер Аладжем предлага читалището да носи името на Емил Шекерджийски.

1944 г. Председател: Хаим Бенадов

Секретар: Люсиен Аврамов

Библиотекар: Ашер Аладжем

Членове: Израел Аладжем, Яко Молхов, Йосиф Шамли,

Хаим Оливер, Йосиф Розанов, Аструк Калев,

Леон Рубенов

1945г. Председател: д-р Нисим Меворах

Подпредседатели: Хаим Бенадов и Аструк Калев

Секретар: Люсиен Аврамов

Библиотекар: Алберт Фархи

Домакин: Н. Соломонов

Членове: Манчо Рахамимов, Стела Бени, Нисим Бенбасат,

Ели Ешкенази

1946 г. Председател: д-р Нисим Меворах

Секретар: Яко Молхов

Членове: Манчо Рахамимов, Стела Бени, Нисим Бенбасат,

Ели Ешкенази, Йосиф Шамли, Бека Коен,

Моис  Салтиел

1947 г. Председател: Хаим Бенадов

Подпредседател: Аструг Калев

Секретар: Марко Бехар( по-късно Нисим Алфандари)

Административен секретар: Ашер Аладжем

Членове: Исак Мошев, Люсиен Аврамов, Витали Таджер,

Нисим Джераси, Яко Молхов, Леон Леви,

Манчо Рахамимов, Виктор Барух, Израел Аладжем

1948 г. Председател: Яко Молхов

Секретар: Витали Таджер

Административен секретар: Ашер Аладжем

Домакин: Нисим Алфандари

През същата година:

Председател: Хаим Бенадов

Секретар: Нисим Алфандари

1949 г. Председател: Нисим Джераси

Членове: Ели Ешкенази, Леон Рубенов, Матей Юлзари,

Нисим Алфандари

1950 г. Председател: Хаим Бенадов

Секретар: Нисим Алфандари

1951 г. Председател: Нисим Джераси

Секретар: Нисим Алфандари

1952 г. Председател: Бецалел Марков ( до 1960 г.)

Секретар: Симха Алфандари

Членове: Исак Бераха, Яко Яков, Жак Битев, Изи Данон,

Леон Леви

Ревизионна комисия: Йосиф Леви

1960 г. Председател: Бети Данон ( до 1974 г.)

Секретар: Лиза Барух

1962- 1964 г. Председател: Бети Данон

Зам.председател: Симанто Аврамов

Секретар: Лиза Барух

1964-1968 г.  Председател: Бети Данон

Зам.председател: д-р Симанто Аврамов

Секретар: Лиза Барух

От 1966 г. наименованието  на читалището е „Образцово народно

читалище „Емил Шекерджийски”

Образцово народно читалище „Емил Шекерджийски”

1969 – 1970 г. Председател: Бети Данон

Зам. председател: д-р Симанто Аврамов

Секретар: Роза Ангелова ( от 1966 г.)

Членове: Антонина Бояджиева, Белла Аструг, Ели

Влъчкова, Зафер Галибов, Красимира

Миланова, Йорданка Манева, Никола Къндев,

Цветана Хасид, Николай Герасимов,

Олег Гришак

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари-председател

и членове: Асен Спасов, Антонина Бояджиева

На заседание на УС, проведено на 22.12.1970г. се освобождават:

Ели Влъчкова, Красимира Миланова, Йорданка Манева и Никола Къндев. На тяхно място, като членове на УС, влизат: Снежана Табакова,Светла Петрова и Валентин Попов.

1971 г. Председател: Бети Данон

Зам.председател: д-р Симанто Аврамов

Секретар: Роза Ангелова

Членове: Антонина Бояджиева, Белла Аструг, Снежана Табакова,

Зафер Галибов, Светла Петрова, Валентин Попов,

Цветана Хасид, Николай Герасимов, Олег Гришак

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари- председател и членове:

Антонина Бояджиева и Асен Спасов

1972-1974г. Председател: Бети Данон

Зам.председател: д-р Симанто Аврамов

Секретар: Роза Ангелова

Членове: Цветана Хасид, Венета Паскалева, Антонина

Бояджиева, Николай Герасимов,Зафер Галибов,

Христина Вълчева, Емил Пазийски, Ани Мицева

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари-председател и

членове: Мешулам Бени и Бенжамен Леви

1975 г. Председател: Салис Таджер

Зам.председатели: д-р Симанто Аврамов и Валя Алексиева

Секретар: Роза Ангелова ( освободена от длъжност на 15.02.1975г., поради преминаване на друга работа, но остава член на

УС. На нейно място е назначена Румяна Лонева(до м.септември 1975г.),

Даня Петрова ( от м.септември 1975 г.

Членове: Роза Ангелова, Цветана Хасид, Флорентина Христова,

Емил Велев, Милка Лютова, Борислав Славов, Ани

Данчева

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари-председател и членове:

Бенжамен Леви и Леон Хубеш

Народно читалище „Емил Шекерджийски”

1976 г. Председател: Салис Таджер

Зам.председател: д-р Симанто Аврамов

Секретар: Венета Паскалева ( по заместване на Даня Петрова

от м.август 1976 г.)

Членове: Васил Вълчев, Даня Петрова, Зафер Галибов,Йосиф

Яков, Лидия Симеонова, Стоян Георгиев, Цветана

Хасид

От 6 април 1976г. се кооптират нови членове на УС в състав:

Стефан Мутафчиев, Антонина Бояджиева, Венета Паскалева,

Любомир Иванов, Лиляна Костова

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари-председател и членове:

Леон Хубеш и Бенжамен Леви

От 13.12.1976 г. за председател на читалището е избран

д-р Симанто Аврамов

1978 г.  Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Васил Вълчев

Секретар: Венета Паскалева

Членове: Антонина Бояджиева, Борислав Алексиев,

Даня Петрова, Стефан Мутафчиев, Зафер Галибов,

Йосиф Яков, Стоян Георгиев, Цветана Хасид

Кооптирани нови членове: Милена Антонова,

Григор Момчилов и Соломон Аладжем) от 22.12.

1978 г.)

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари-председател и членове:

Леон Хубеш и Бенжамен Леви

1979 г. Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Васил Вълчев

Секретар: Даня Петрова

Членове: Антонина Бояджиева, Стоян Георгиев, Милена

Антонова, Венета Паскалева, Любомир Иванов,

Кирил Стоянов, Лили Райнова , Цветана Хасид,

Зафер Галибов

Ревизионна комисия: Нисим Алфандари-председател и членове:

Леон Хубеш и Бенжамен Леви

Поради кончината на Нисим Алфандари, за председател на

Ревизионната комисия е избран Леон Хубеш, а на негово място-

Кирил Стоянов

1981 г.  Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам. председател:  Зафер Галибов

Секретар: Даня Петрова

Членове: Любомир Иванов, Венета Паскалева,Цветана Хасид,

Антонина Бояджиева, Васил Вълчев, Стоян Георгиев,

Кирил Стоянов, Милена Антонова, Боян Алексиев

Ревизионна комисия: Леон Хубеш-председател и членове:

Любов Петрова и Ева Бояджиева

1983-1984г. Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Васил Вълчев ( от края на 1983 г.на негово

място е избран Кирил Стоянов)

Секретар: Лиза Узиел( на мястото на освободената през

м.септември 1982г. Даня Петрова )

Членове: Венета Паскалева, Любомир Иванов, Антонина

Бояджиева, Стоян Георгиев, Милена Антонова,

Кирил  Стоянов, Цветана Хасид, Зафер Галибов,

Стефка Хаджидимитрова

Ревизионна комисия: Леон Хубеш-председател и членове:

Любов Петрова  и Ева Бояджиева

1985г.  Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Кирил Стоянов

Секретар: Лиза Узиел

Членове: Зафер Галибов, Стоян Георгиев, Венета Паскалева,

Цветана Хасид, Милена Антонова, Антонина

Бояджиева, Стефка Хаджидимитрова, Веска Трифонова,

Соломон Франсес, Ангел Ангелов, Стойко Тинков

Ревизионна комисия: Захари Димитров-председател и членове:

Леон  Хубеш и Надежда Атанасова

1986 г. Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Кирил Стоянов

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Зафер Галибов, Стоян Георгиев, Венета Паскалева,

Цветана Хасид, Милена Антонова, Стойко Тинков,

Антонина Бояджиева, Веска Трифонова, Соломон

Франсес, Панайот Керелезов , Любов Петрова

Ревизионна комисия: Надежда Атанасова – председател и

членове: Захари Димитров и Леон Хубеш

1987 г. Председател: д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Кирил Стоянов

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Венета Паскалева, Антонина Бояджиева, Цветана

Хасид, Милена Антонова, Стойко Тинков, Соломон

Франсес, Любов Петрова, Стоян Георгиев, Стефана

Пецева, Ангел Ангелов, Адриана Хаджиколева.

Подгласници: Моис Ханне, Йосиф Яков, Жак Ешкенази

Ревизионна комисия: Веска Трифонова – председател и членове:

Леон Хубеш и Калинка Милчовска

Подгласници: Александър Крепс и Петър Александров

1989 г.  Председател: проф.д-р Симанто Аврамов

Зам.председател: Кирил Стоянов

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Антонина Бояджиева, Венета Паскалева, Цветана

Хасид, Милена Антонова, Любов Петрова, Соломон

Франсес, Алберт Анжел, Нико Бенбасат, Алберт Авдала

Подгласници: Кръстю Донински, Панайот Керелезов

Ревизионна комисия: Веска Трифонова-председател и

членове:Калинка Милчовска и

Велин Алексиев

Подгласници : Жак Ешкенази, Александър Крепс

1994 г. Председател: проф.д-р Симанто Аврамов

Зам.председатели: Кръстю Донински , Шела Каталан

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Моис Салтиел, проф. Гриша Островски, Димитър

Конев, Жозеф Коен, Бети Зарбова, Вики Меламед,

Алберт Авдала, Венета Паскалева, Цветана Хасид

Ревизионна комисия: Панайот Керелезов-председател и

членове: Силвия Леви, Моис Нисимов

1996 г. Председател: Моис Салтиел

Зам.председатели: Кръстю Донински, Ида Финци

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: доц. Ани Леви, Арон Абрамович, Жозеф Коен,

Методи Алипиев, Израел Декало, Мартин Коен

Ревизионна комисия: Панайот Керелезов-председател и

членове: Бети Зарбова и Меркадо Натан

1997 г.  Председател: Моис Салтиел

Зам.председател: Жозеф Коен

Секретар:Стефка Хаджидимитрова

Членове: Израел Декало, Ани Леви, Методи Алипиев,

Виктория Атанасова, Йосиф Бело, Ида Финци

Ревизионна комисия: Силвия Леви-председател и членове:

Роза Йонтова и Минка Троева

1999 г.  Председател: Жозеф Коен

Зам.председател: Емил Бехар

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Моис Салтиел, Йосиф Бело, Методи Алипиев,

Виктория Атанасова, Чавдар Шинов, Рахамим

Варсано

Ревизионна комисия: Силвия Леви-председател и членове:

Роза Йонтова, Минка Троева

2003 г.  Председател: Жозеф Коен

Зам.председател: Емил Бехар

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Моис Салтиел, Чавдар Шинов, Виктория Атанасова,

Рахамим Варсано , Методи Алипиев

Проверителна комисия: Силвия Леви-председател  и членове:

Роза Йонтова и Минка Троева

2007 г.   Председател: Жозеф Коен

Зам.председател: Емил Бехар

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Моис Салтиел, Борис Пилософ, Рахамим Варсано,

Методи Алипиев

Проверителна комисия: Силвия Леви-председате и членове:

Роза Йонтова и Минка Троева

НЧ „Емил Шекерджийски-1919 Г.”

2010 г.   Председател: Жозеф Коен

Зам.председател: Емил Бехар

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове:Рахамим Варсано, Виктория Мешулам, Боряна

Димитрова, Максим Делчев

Проверителна комисия: Силвия Леви- председател и членове:

Роза Йонтова и Минка Троева

2013 г.    Председател: Жозеф Коен

Зам.председател: Емил Бехар

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове : Рахамим Варсано, Соня Донева, Мориц Машиах,

Хаим Машиях

Проверителна комисия: Силвия Леви –председател и членове:

Минка Троева и Роза Йонтова

2016 г.    Председател: Мориц Машиах

Зам.председател: Емил Бехар

Секретар: Стефка Хаджидимитрова

Членове: Асен Тасев, Рахамим Варсано, Хаим Машиях, Юлиана Попова

2020 г.    Председател: Мориц Машиах

Секретар: Йоана Йончовска

Членове: Бенжамен Акива, Емил Бехар, Рахамим Версано, Рая Фархи,
Хаим Машиях, Юлиана Попова

Проверителна комисия: Вера Селиктар – председател и членове:

Аврам Нисим Бенмайор, Райна Кушлева

2023 г.    Председател: Мориц Машиах

Секретар: Йоана Йончовска – Рударска

Членове: Хаим Машиях, Арсини Колев, Красимир Живков, Яна Калеевска

Проверителна комисия: Атанаска Илийчева – председател и членове:

Рая Фархи, Юлиана Попова

Comments

 1. Pingback: porn

 2. Pingback: porn

 3. Pingback: child porn

 4. Pingback: porn

 5. Pingback: child porn

 6. Pingback: child porn

 7. Pingback: porn

 8. Pingback: porn

 9. Pingback: porn

 10. Pingback: https://olanibitenisikenadam.com

 11. Pingback: ahsbcoıapsjcmakjs b

 12. Pingback: sex

 13. Pingback: https://profile.hatena.ne.jp/seocumm/

 14. Pingback: https://sites.google.com/view/seocumm/ana-sayfa

 15. Pingback: https://sway.office.com/bGoHpJ5GIFA7LGs5?ref=Link

 16. Pingback: https://www.jotform.com/build/233021727199053#preview

 17. Pingback: https://www.kickstarter.com/profile/205316754/about

 18. Pingback: https://www.flickr.com/people/199429455@N07/

 19. Pingback: https://trello.com/u/whiteseotr1/activity

 20. Pingback: https://seocum.gitbook.io/untitled/

 21. Pingback: https://padlet.com/whiteseotr1_/anl-padlet-im-xw2i54k1z1w881sm

 22. Pingback: https://tvchrist.ning.com/profile/seocumm

 23. Pingback: https://freelance.habr.com/freelancers/seocum

 24. Pingback: https://pinshape.com/users/2738096-seocum#designs-tab-open

 25. Pingback: https://pantip.com/profile/7813328#topics

 26. Pingback: https://www.beatstars.com/whiteseotr1/about

 27. Pingback: https://www.bitchute.com/channel/GzD0WCo4Y77n/

 28. Pingback: https://www.zotero.org/seocum/cv

 29. Pingback: https://communities.bentley.com/members/c2e5a44e_2d00_ad37_2d00_4105_2d00_a278_2d00_663a48b5fc8b

 30. Pingback: https://www.furaffinity.net/user/seocum

 31. Pingback: https://www.viki.com/users/whiteseotr1_465/about

 32. Pingback: child porn

 33. Pingback: grandpashabet

 34. Pingback: child porn

 35. Pingback: http://www.ciencias.uem.mz/media/com_menus/menu.php

 36. Pingback: child porn

 37. Pingback: porno izle

Leave a comment

*