210937849023749027319047902734907023749 

Началото на издателската  дейност на НЧ „Емил Шекерджийски-1919 г.” бе поставено през 2004 г. По решение на Настоятелството бе създадена  Библиотека „Народно читалище „Емил Шекерджийски-1919 г.” и повечето издания излизат като част от нея.

Книга №1 в Библиотеката е отпечатаната през 2004 г. неиздавана до тогава книга на Салис Таджер „Любовта на цар Иван Александър. Исторически поеми и балади”. Редактор и автор на встъплението е Матей Шопкин.

Книга №2 е отпечатаният през 2006 г. сборник “ Para ke no se olvide…” в български превод „За да не се забрави…”, в който са събрани материали на членове на клуб „Ладино” към читалището. Съставител е Виктория Атанасова.

Книга №3 е посветена на патрона на нашето читалище Емил Шекерджийски. През 2008 г. излиза сборникът „Достойните не се забравят”. Съдържанието му е структурирано в три раздела: „Емил Шекерджийски. Живот и дейност в дати 1912-1943”, „Написано за Емил” и „Написано от Емил”. Съставител е Стефка Хаджидимитрова.

Книга №4 излиза през 2010 г. Това е единствената до сега „Кратка история на еврейската музика”  на д-р Шмуел Бехар, която е придружена и с компакт диск с изпълнения на автора на еврейски песни.

Книга №5 е „Дума, дадена на свободата. Избрани творби” на Емил Шекерджийски. Тя е посветена на стогодишнината от рождението на патрона на читалището  и съдържа избрани негови публицистични произведения, някои от които са публикувани за първи път. Тя излиза през 2012 г. и е съвместно издание на читалището и Библиотека                    „Простреляният Пегас” на Издателство „Никола Вапцаров”. Съставител и редактор е Лъчезар Еленков.

През същата 2012 г.  излиза и фототипно издание на книгата на Емил Шекерджийски  „Левски за себе си”, публикувана през 1938 г.  Тя е  съвместно издание на читалището и Издателски център „Шалом” и е посветена на стогодишнината от рождението на нашия патрон и на 175 години от рождението на Васил Левски.

Книга №6 е сборникът „Непреходен пример за достойнство и хуманизъм”, който излиза през 2013  г. и съдържа словата на участниците в състоялата се на 20 май 2013 г. по инициатива на читалището среща-разговор, посветена на 70-ата годишнина от протестната демонстрация на 24 май 1943 г. срещу изселването на софийските евреи извън столицата. В сборника са поместени и откъс от романа на  Драгомир Асенов „Големият каменен дом”, посветен на тази демонстрация и фрагменти от церемонията по връчването през 2013 г. на десетите юбилейни награди „Шофар”.  Съставител е Емил Бехар.

Книга №7 – Йосиф Хербст „Талантът да бъдеш свободен” излиза през 2015 г., отново като съвместно издание на читалището и Библиотека „Простреляният Пегас” на Издателство „Никола Вапцаров”. Тя е посветена на 140 години от рождението и 90 години от гибелта на Йосиф Хербст. Съставител и автор и на встъпителната студия е Велислава Дърева.