Публикации в периодичния  печат

2012 – 2013 г.

 „Живот, посветен на светлите идеали”, в-к „Дума”, бр.22/, 6 април 2012 г.

 1. „Започнаха честванията, посветени на Емил Шекерджийски”, в-к „Дума”, бр.83/ 7 април 2012 г.
 1. Юбилеен лист, в-к „Еврейски вести”,бр.7/6 април 2012 г.
 2. Павел Вежинов, „С усмивката на безсмъртен”, в-к „Жарава”, бр. 6 /31 март 2012 г.
 3. Приложение за 100 годишнината на Емил Шекерджийски, в-к  „ Моята вяра”, бр.2, март-май 2012 г.
 4. „ Победителят, който не се завърна”,в-к”Еврейски вести”, бр. 11/ 8 юни 2012 г.
 5. Станка Зографска, „Той живя,бори се и загина достойно”, в-к „Работническо дело”, бр.18/15-30 септември 2012 г.
 6. д-р Радко Ханджиев, „Победителят, който не се завърна…”, в-к „Нова зора”, бр.35/ 4 септември 2012 г.
 7. Боряна Димитрова, „Живите идеали”, в-к „Еврейски вести,” бр.18/28 септември 2012г.
 8. „Дума, дадена на Емил Шекерджийски”- представяне на книгите „Левски за себе си” и „Дума, дадена на свободата”, в-к „Еврейски вести”, бр.2 / 25 януари 2013 г.
 9. Лъчезар Еленков, „Публицист с реалистичен,прогресивен и революционен светоглед”, в-к „Жарава”, бр.1 /15 януари 2013 г.
 10. Д-р Елена Алекова, „Урокът по родолюбие продължава”, в-к „Дума”, бр. 53/ 5 март 2013 г.
 11. „Вечер, посветена на Апостола”, в-к „Съвременно читалище”, бр. 54/ март 2013 г.
 12. Светлана Авдала, „За Левски – с мисъл и отношение”, в-к „ Еврейски вести”, бр.5 / 8 март 2013 г.
 13. Емил Шекерджийски, „ По въпроса за обединението на българската младеж”, в-к Ново работническо дело, бр.10/15-31 май 2013 г.