БИО – БИБЛИОГРАФИЯ НА ЕМИЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ

                                       ( 1912 – 2013)

 

 І.  Произведения от Емил Шекерджийски и за него

     Произведения от Емил Шекерджийски:

1931 г.

Шекерджийски, Емилъ. Левски за себе си. София, Добромиръ Чилингировъ, 1931 г., с. 88.

1962 г.

Панова, Искра. И мястото му стои празно досега. в. Народна младеж, 1962, с. 1.

1964 г.

Шекерджийски, Емил. Избрани произведения. София, БКП, 1964,с.178.

     Статии  за  него:

1958 г.

Евреи, загинали в антифашистката борба. София, Съст. Комисия при централната консистория на евреите в НР България, 1958, с.75 – 80.

1964 г.

Трайков, Любомир. 20 години от партизанското сражение при село Рибарци и героичната епопея на „Черенец”. Кюстендил, 1964.

1972 г.

Самуилов, Ицо. Емил Шекерджийски. Биографичен очерк. София, партиздат, 1972,202 с.

Стоянов, Живко. Годините на нашата младост. София, ОФ, 1972, с. 80.

1974 г.

Аструков, Йосиф – Херц. Звезди по пътя. София, партиздат, 1074, с. 110.

1975 г.

Молхов, Яко. Критически хроники. Емил Шекерджийски, София, български писател, 1975, с. 299 – 301.

1976 г.

Андреев, Веселин. Не мога без вас. Есета. Спомени. Емил. София, Български писател, 1976, с. 51 – 67.

1998 г.

Петров, Валери. Разтворен прозорец. Архивни портрети. София, Захарий Стоянов, 1998, с. 333.

2004 г.

Апостолов, Кирил. Китодар. Български фашизъм. Осем мига от вечността. София, Славина, 2004, с. 103 – 105.

2007 г.

Милтенов, Йордан. Поет по душа и призвание. София, Български художник, 2007, с. 50 – 52, с. 267, ISBN 978 – 954 – 406 – 132 – 6.

2008 г.

Достойните не се забравят. Библ. Народно читалище Емил Шекерджийски. №3. София, 2008, 181 с., ISBN 978 – 954 – 8200 – 29 – 5.

2012 г.

Хазан, Живка. Не бързай, време. Достойните не се забравят. София, Еньовче, 2012, с. 139 – 142, ISBN 978 – 954 – 8372 – 27 – 5.

 

ІІ.  Публикации в периодичния печат:

      Публикации в списания:

1930 г.

Шекерджийски, Емил. Световната война въ художествената литература. Ръкопис. сп. Ученически подем, 1930.

1959 г.

Ред. стат. Журналистиката на Емил Шекерджийски. сп. Български журналист; София; 1959; 5; с. 19.

1970 г.

Бенадов, Хаим. Ако беше жив Емил. сп. Читалище; София; 1970; 9 – 10; с. 45 – 46.

Самуилов, Ицо. доц. Бележит младежки деятел, журналист, революционер от болшевишки тип – Емил Шекерджийски. София; Годишник…; 1970;  с. 175 – 247.

1982 г.

Калчев, Камен. н.д.к. Емил Шекерджийски – един героичен живот, една легенда. София; Годишник…; 1982; с. 281 – 291.

Пенев, Димитър. С Емил Шекерджийски край Стрелча. София; Годишник…; 1982; с. 291 – 317.

1986 г.

Станчев, Дончо. С Емил Шекерджийски през периода 1932 – 1934.  София; Годишник…; 1986; с.279 – 289.

Публикации във вестници:

1930 г.

Шекерджийски, Емил. „Въздържание и народната ни мъдрост”. Ръкопис. в. Струя, София, 5, 1930.

Шекерджийски, Емил. Дружественият живот при І С. М. Г. в. Струя; София; 1930; 1; с. 4.

Шекерджийски, Емил. За ученическия културен живот. в. Струя; София; 1930;3; с. 1 – 2.

Шекерджийски, Емил. На поклонение.в. Струя; София; 1930; 5; с. 1.

1930 г.

Шекерджийски, Ем. Родна книга.  Изкуство и критика; София; 1930; с. 39.

1931 г.

Шекерджийски, Ем. Нашите прояви и възрастните. в. Струя; София; 1931; с. 1.

1936 г.

Шекерджийски, Ем. „Нови поколения”. По въпроса за обединението на българската младеж.  Мисъл; София; 1936; 8; с. 20 – 22.

1945 г.

Шекерджийски, Емил. Младежта и балканското разбирателство. в. Юбилеен вестник; 1945; с. 2.

1930 г.

Емил Шекерджийски. Литературно-музикално утро. в. Струя; София; 1930; 7 – 8; с. 3.

1944 г.

Барух, Фидел. Емил Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 1944; 8.

1945 г.

Асса, Давид. Емил и еврейската улица. в. Юбилеен вестник; 1945; с. 2.

Асаел, Марсел. Студентът Емил. в. Юбилеен вестник; София; 1945; с. 4.

Бени, Алберт. Войнстващият оптимизъм. Един разговор с д-р Сибила Шекерджийска.  в. Юбилеен вестник; София; 1945; с. 2.

Братанов, Димитър Ц. Нашият скъп, незабравим и безсмъртен Емил Шекерджийски. в. Юбилеен вестник; София; 1945; с. 1.

Бурмов, Александър. Нещо за Емил. в. Юбилеен вестник; София; 1945; с. 3.

Вълков, Крум. Безсмъртният. в. Юбилеен вестник; 1945; с. 3.

Георгиев, Веселин. Борец за южнославянското братство. в. Юбилеен вестник; София; 1945; с. 4.

Каракостов, Ст. Незаменим! в. Юбилеен вестник; София; 1945; с. 1.

Молхов, Яко. Емил Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 1945; 23.

Ред. стат. Емил Шекерджийски. в. Отечествен фронт; София; 1945.

Стоянов, Сашо. Ем. Шекерджийски /Стефан/. в. Юбилеен вестник; София; 1945; с. 1 – 3.

Чавдаров, Д. – Челкаш. Журналистът. в. Юбилеен вестник; 1945; с. 3.

1947 г.

Чавдаров, Димитър – Челкаш. Журналистът Емил Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 1947; 144.

1949 г.

Барухов, Фидел. Основател на Отечествения фронт в Кюстендил; София; 1949; 248.

1959 г.

Великов, Ст.”Литературен критик” под полицейска забрана. в. Трезвеност; София; 1959; 340; с. 4.

Карастоянов, Методи. Оптимистът. в. Вечерни новини; София; 1959.

Кючуков, М. Герой на делото и мисълта. 15 години от смъртта на Емил Шекерджийски. в. Работническо дело; София; 1959; 215; с. 3.

Мартинов, Иван. Образът на комуниста в живота и литературата. в. Литературен фронт; София; 1959; 31.

1962 г.

Михайлов, Евг. Пламенен борец и публицист. 50 години от рождението на Емил Шекерджийски. в. Земеделско знаме; 1962.

Панова, Искра.  Живот – творчество. По повод 50 години от рождението му. в. Народна младеж; 1962.

Ред. стат. Безсмъртен. в. Еврейски вести; 1962; 471.

Възпоменателна вечер за Емил Шекерджийски. в. Отечествен фронт; 1962; 5475.

Възпоменателна вечер за Емил Шекерджийски. в. Работническо дело; 1962; 100.

Ред. стат. Емил Шекерджийски. 50 години от рождението му. в. Новини; 1962.

Ред. стат. Прекрасен живот и подвиг. в.. Вечерни новини; 1962; 3299.

Тодоров, Ангел. С перо и меч в борбата. 50 години от рождението на Емил Шекерджийски.  в. Работническо дело; София; 1962; 96.

1963 г.

Самоотвержен воин на революцията. 50 години от рождението на Емил Шекерджийски. в. Труд; 1963.

1964 г.

Гоцев, Иван. За него нямаше прегради. в. Вечерни новини; София; 1964; 4015.

Правчанов, Симеон. „Да докажем на дело, че сме истински димитровци!”. в. Литературен фронт; София; 1964; 33.

Ред. стат. Делото, за което те се бориха, победи. в. Еврейски вести; София; 1964; 9.

Цветков, Ж. Емил Шекерджийски. в. Народен спорт; София; 94; 1964.

Янков, Й. Цената на един живот. в. Народна младеж; София; 1964; 181; с. 6.

1968 г.

Гогов, Кирил. Посред бял ден. в. Страж на родното небе; 1968; 35.

1969 г.

Аврамова, Екатерина. Воин на партията. в. Еврейски вести; София; 1969; 15.

Алфандари, Е. Народът винаги ще помни техния подвиг. в. Еврейски вести; София; 1969; 15.

Давидов, Е. Незабравимият Емил. в. Еврейски вести; София; 1969; 21.

Илиев, Цветан. Живот – подвиг. 25 години от героичната смърт на Емил Шекерджийски. в. Народна младеж; София; 1969; 181.

Кючуков, Михаил. 25 години от смъртта на Емил Шекерджийски. в. Работническо дело; София;1969; 216.

Ред. стат. Емил Шекерджийски. в. Литературен фронт; София; 1969; 32.

1970 г.

Алфандари, Е. Искрица от безсмъртния пламък на Апостола. в. Еврейски вести; София; 1970; 15.

Василев, Дамян. Те бяха трима. в. Автотранспортен пулс; Кюстендил; 1970; 8/14/; с. 4.

1972 г.

Александров, Васил. Емил Шекерджийски на 60 години. в. Жар; София; 1972; 14.

Бераха, М. Светъл и героичен образ. в. Еврейски вести; София; 1972; 8.

Вежинов, Павел. С усмивката на безсмъртен. в. Антени; София; 1972.

Донев, Иван. Ако Емил беше жив… в. Поглед; София; 1972; 14.

Живков, Живко. Светъл пример за поколенията. в. Работническо дело; София; 1972;97.

Ред. стат. Младежки организатор. 60 години от рождението на Емил Шекерджийски. в. Народна младеж; София; 1972; с. 3.

Ред. стат. /БТА/ Безстрашен борец за делото на комунизма. в. Земеделско знаме; София; 1972.

Ред. стат. /БТА/  Безстрашен боец за делото на комунизма. в. Труд; София; 1972.

Ред. стат. Поклон пред делото на героя. София; в. Еврейски вести; 1972.

1973 г.

Угрин, Димитър. Ранният Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 1973; 14.

1974 г.

Андреев, Веселин. Емил – живият. в. Труд; София; 1974; 160.

Радева, Сибила д-р. Дните преди безсмъртието. в. Нова светлина; София; 1974;91.

Ред. стат. С перо и меч в борбата. 30 години от загиването на Емил Шекерджийски. в. Работническо дело; София; 1974.

Славов, Румен. Да бъдем борци!. 30 години от смъртта  на Емил Шекерджийски. в. Народна младеж; София; 1974; 158.

Янков, Йордан. В паметта на времето. в. Пулс; София; 1974.

1976 г.

Комитски, Иван. Ярък факел на печатното слово. в. Работническо дело;  София; 1976; с. 28.

1977 г.

Авгарски, Георги. Балада за Емил Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 1977;8.

1978 г.

Угрин, Димитър. Ранният Шекерджийски. в. Еврейски вести; 1978; 23; с. 5.

1979 г.

Бенвенисти, Моис.Emil Sekergiyski. Дружество Есперанто; Дупница; 1979.

Пенев, Димитър. Неизвестни страници от живота на Емил Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 1979; 23.

1982 г.

Вечер за Емил Шекерджийски. в. Поглед; София; 1982.

Ред. стат. Емил Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 1982; 7.

Комитски, Иван. Трибун на партийната правда. „Жаркото” перо на Емил Шекерджийски. в. Народна младеж; София; 1982; 163.

Кючуков, Михаил. В нашите сърца завинаги. 70 години от рождението на Емил Шекерджийски. в. Работническо дело; София; 1982; 96; с. 3.

Кючуков, Михаил. Знаме и гордост. в. Трезвеност; София; 1982.

Кючуков, Михаил. Нравствената сила на Емил. в. Народна култура; София; 1982; 18.

С перо и оръжие – за комунистическият идеал. Тържествено събрание. Слово за Емил. в. Народна младеж; София;  1982; 89; с. 1.

1983 г.

Цапов, Констанатин. Бяхме млади журналисти. в. Антени; София; 1983; 6.

1987 г.

Бераха, Исак. Кипящ живот, баладична смърт. в. Еврейски вести; София; 1987; 12/1082/; с. 4.

Бераха, Исак. Примери на родолюбие и смелост. в. Еврейски вести; София; 1987; 11/1081/; с. 1.

Кючуков, Михаил. Последни заветни слова. В. Еврейски вести; София; 1987; 6; с.8.

1994 г.

Андреев, Веселин. Обаятелен човек. в. Медицина за всички; София; 1994; с. 8.

Братанов, Димитър. С трайна диря в нашата памет. в. Дума; София; 1994; 176.

Стоянов, Живко. До последен дъх. в. Жарава; София; 1994; 15; с. 7.

Стоянов, Живко. Емил изпълни завета на Ботев. в. Земя; София; 1994.

Стоянов, Живко. Талантлив журналист, обаятелен човек. Съвременна мисъл; София; 1994.

Франсес, С. Нашият Емил. в. Еврейски вести; София; 1994; 14.

Честване на Емил Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 1994; 21.

Ред. стат. На колене пред подвига на героите. в. Антифашистки зов; София; 1994; с. 2.

1999 г.

Калаора. Берта. ст.н.с. Един слънчев човек – антифашист. в. Жарава; София; 1999; 10; с. 6.

2000 г.

Юлзари, Матей. Емил бе обичан и от евреи, и от българи. в. Еврейски вести; София; 2000; 19; с. 10.

2005 г.

Никой не е забравен и нищо не е забравено. От служителите и настоятелството на Н.Ч.Емил Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 2005; 14.

2006 г.

Примерът. Емил Шекерджийски! От служителите и настоятелството на Н.Ч. Емил Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 2006; 17 – 18.

2008 г.

Името на вечността. От Настоятелството и служителите на читалище Емил Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 2008; 17.

2009 г.

Апостолов, Кирил – Китодар. Осем мига от вечността. в. Еврейски вести; София; 2009; 19.

Хаджидимитрова, Стефка. Талантлив публицист и безсмъртен герой. София; 2009; 2;  8.

2010 г.

Делчев, Борис. Победителят, който не се завърна. в. Еврейски вести; София; 2010; 17;  10.

Шекерджийски, Рахамим, проф. Щастието да връщаш радостта в очите на хората. в. Трета възраст; София; 2010; 35; с. 16.

2011 г.

In memoriam. „…Не жертвите са нашата цел, а идеалът, който следваме, за който се борим”. От Настоятелството и служителите при Н.Ч. Емил Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 2011; 18.

2012 г.

Андреев, Веселин. Емил падна в една голяма смърт. в. Жарава; София; 2012;  4.

Вежинов, Павел. С усмивката на безсмъртен. в. Жарава; 6; 2012.

Димитрова, Боряна. Живите идеали. в. Еврейски вести; 18; 2012.

Емил Шекерджийски – живот, посветен на светлите идеали. Настоятелството на Н.Ч. Емил Шекерджийски – 1919. в. Дума;82 /6186/, 2012.

Зографска, Станка. Той живя, бори се и загина достойно. в. Работническо дело; 18; 2012.

Пред стогодишнината от рождението на Емил Шекерджийски. Настоятелството на Н.Ч. Емил Шекерджийски – 1919. в. Еврейски вести; 5; /1669/; 2012.

Ред. стат. Животопис. в. Жарава; София; 2012; с. 4.

Ред. стат. Започнаха честванията, посветени на Емил Шекерджийски. в. Дума; София; 2012;  5.

Ред. стат. 100 години от рождението на Емил Шекерджийски. в. Моята вяра; 2; 2012.

Юбилеен лист. Сто години от рождението на Емил Шекерджийски. в. Еврейски вести; София; 2012.

Ред. стат. Победителят, който не се завърна. в. Еврейски вести; 11

/1675/; 2012.

Покана за 31 май 2012. в. Еврейски вести;10 /1674/; 2012.

Ханджиев, Радко д-р. Победителят, който не се завърна. в. Нова зора; София; 35; /2012/ ; 2012.

Ханджиев, Радко д-р. Емил. Победителят… в. Дума; София; 210; 2012.

2013 г.

Дума, дадена на Емил Шекерджийски. Настоятелството на Н.Ч. Емил Шекерджийски – 1919. в. Еврейски вести;2; /1690/;2013.

Ред. стат. Вечер, посветена на Апостола. в.Съвременно читалище; 54; 2013.

Алекова, Елена д-р. Урок по родолюбие. в. Съвременно читалище; 54; 2013.

Алекова, Елена д-р. Урокът по родолюбие продължава. в. Дума; 53/6457/; 2013.

Авдала, Светлана. За Левски –смисъл и отношение. в. Еврейски вести; 5;/1693/; 2013.

Публикации – без година:

Аструкова, Стела д-р. Дано никой от достойните не бъде забравен. в. Еврейски вести; София; б.г.;24.

Братанов, Димитър. С трайна диря в нашата памет. в. Дума; София; б.г.; 176.

Бурмов, Александър проф. Нещо за Емил. б.г.

Калаора, Берта. Те паднаха… Да се учим от тях! Възпоменателен лист… Кюстендил; брой единствен; б.г.

Петров, Валери. Заедно в трудности и в празници. в. Работническо дело; София; б.г.; 130; с. 3.

Пример – мерило за гражданска доблест. Възпоменателна вечер за Емил Шекерджийски по случай 50 годишнината от рождението му. в. Работническо дело; София; б.г.; 2282; с. 1,  5.

Ташев, Борис. Неспокойният. По случай 50 години от рождението на Емил Шекерджийски. в. Отечествен фронт;  б.г.; 9522.

Харизанов, Асен. Знаеме ли всичко за братската могила. в. Поглед; София; б.г.

Хлебанов, Иван. Революционно по дух и съдържание. Музикален живот; София;б.г.; 19; с. 3.

 

ІІІ. Материали за него – спомени:

1954 г. Радева, Сибила. д-р. Спомени за Емил Шекерджийски. Спомен. 1954.

1972 г.

Делчев, Борис. Победителят, който не се завърна. Спомен. 1972.

Живков, Тодор.  Светъл пример. Спомен. 1972.

Стаменов, Н. Пламенен младежки деятел, публицист и революционер – Емил Шекерджийски. 60 години от рождението му. Спомен. 1972.

Станчев, Дончо, Васил Виденов, Езеки Езекиев, Радослав Трайчев, Дафин Дафинов, Стоянка Манолова. Спомени. 1972.

Ташев, Борис. Спомени за Емил Шекерджийски. 60 години от рождението му. Спомен. 1972.

1973 г.

Станчев, Дончо. За другаря Емил Шекерджийски. Спомен. 1973.

1982 г.

Станчев, Дончо. Бунтовен организатор. Спомен. 1982.

Гаврилова, Елена. Спомени по повод 70 -годишнината от неговото рождение. Спомен. 1982.

Андреев, Веселин. Емил. Спомен. 1982-83.

2012 г.

Димитрова, Рашел. Спомени за Емил Шекерджийски. Спомен. София, 2012.

Майеров, Нико. Спомен. Шумен,2012.

Без година:

Делчев, Борис. Победителят, който не се завърна. Спомен. б.г.

Калчев, Камен. В затвора с Емил. Спомен. б.г.

Калчев, Камен н.д.к. 70 години от рождението на Емил Шекерджийски. Спомен. б.г.

Ташев, Борис. Неспокойният. Спомен. б.г.

Чилингиров, Драгомир. Борец за трезвеност и обнова на живота. Спомен. б.г.

Доклади:

1964 г.

Данон, Б.  Емил Шекерджийски. Доклад. 1964.

1970 г.

Самуилов, И. Емил Шекерджийски. По случай 60 години от рождението му. Доклад. 1970.

Таджер, Салис. Слово за Емил Шекерджийски. Доклад. 1970.

1982 г.

Андреев, Веселин. Емил. Доклад. София, 1982.

С перо и оръжие – за комунистическият идеал. Тържествено събрание в столицата по случай 70-годишнината от рождението на Емил Шекерджийски. Слово за Емил. Доклад. София, 1982.

Михайлова, Елисавета. Емил Шекерджийски. Радио Христо Ботев, програма Хоризонт, София, 1982.

2007 г.

Докосване до Емил. Митинг-събор в Кюстендил по повод героичната гибел на Емил Шекерджийски. Доклад. в. Еврейски вести, София, 2007, 16.

Автобиографии:

2007 г.

Анастасов, Анастас Георгиев. Автобиография. Български антифашистки съюз, 2007.

 

ІV. Съпроводителен и илюстративен материал:

1952 г.

Орденска книжка. Народна свобода 1941-44 г. – ІІ ст. София, 1952.

1931 г.

Студентска книжка на Емил Шекерджийски от Юридическия факултет. Снимка. 1931/1932, 20Х18 см.

1936 г.

Емил Шекерджийски студент. Снимка. София, 1936, 18Х13 см.

1938 г.

Емил Шекерджийски. Паспорт. Снимка. 1938, 18Х13 см.

Сватбата на Емил и Сибила в с. Арбанаси. Снимка. Велико Търново, 1938, 16Х12 см.

Емил Шекерджийски. Снимка. София, 1938, 13Х10 см.

Емил Шекерджийски като студент в Белград. Снимка. 1938-1939, 18Х13 см.

1939 г.

Емил Шекерджийски,  д-р Сибила Радева и синът им Чавдар в с. Царски извор. Снимка. Велико Търново, 1939, 18Х13 см.

Ремсисти на посещение при баба Парашкева и Магдалена Баръмова /сестра на Г.Димитров/. Снимка. 1939. 24Х20.

Семейството на Емил Шекерджийски в с. Чапаево. Снимка. Велико Търново, 1939, 16Х12 см.

Легетимациjа за университетску библиотеку на Емил Шекерджийски. Снимка. Белград, 1938/39, 12.5Х9 см.

1940 г.

Емил Шекерджийски и Сибила Радева. Снимка. Варна, 1940, 16Х12 см.

Емил Шекерджийски и съпругата му със сина им Чавдар с попа от с. Царски извор. Снимка.  Хисаря, 1940. 26Х20.

Емил Шекерджийски като продавач в книжарницата на Трифон Костов. Руска книжарница, ул. Княз Борис, 2. Снимка. 1940, 18Х12 см.

Емил Шекерджийски с Бито Аладжем. Снимка. 1940, 18Х13 см.

Емил Шекерджийски. Снимка. Пловдив, 1940, 16Х12 см.

1941 г.

Емил Шекерджийски /до командира от ляво/ в трудовия лагер. Снимка. С. Стрелча, 1941, 16Х12 см.

1942 г.

Емил Шекерджийски. Къщата на Дончо Велев, в която се създава ОФ комитет. Снимка. С. Добревци, 1942, 24Х18 см.

Семейството на Емил Шекерджийски с бащата на Сибила, Теньо Радев. Снимка. София, 1942, 16Х12 см.

1943 г.

Емил Шекерджийски. Военна полицейска блокада. Снимка. Средногорието, 1943, 24Х18 см.

Емил Шекерджийски. Снимка. 1943. 29Х19.

Емил Шекерджийски. Документи, иззети при разкриване на партийно скривалище. Снимка. 1943, 24Х18 см.

Емил Шекерджийски и сина му Стефан. Снимка. 1943, 18Х13 см.

Емил Шекерджийски пред Софийска общинска заложна банка. Снимка. 1943, 24Х18 см.

1944 г.

Д-р Сибила Радева, Емил Шекерджийски и синовете му Чавдар и Стефан. Снимка. 1944, 18Х12 см.

Д-р Сибила Радева с двамата си сина Чавдар и Стефан. Снимка. 1944, 14Х9 см.

Емил Шекерджийски на манифестация. Снимка. 1944, 22Х20.5 см.

Емил Шекерджийски. Партизани от войнишкия батальон Христо Ботев по време на февруарския поход. Снимка. 1944, 24Х18 см. Манифестация. Снимка. Шумен, 1944, 27.5Х20 см.

Семейството на Емил Шекерджийски. Дни преди заминаването му в партизанския отряд. Снимка. 1944, 16Х12 см.

1945 г.

Емил Шекерджийски. Бригада. Снимка. 1945, 22Х20.5 см.

Емил Шекерджийски. Манифестация. Снимка. 1945, 9Х6 см. Бригада. Снимка. Шумен, 1945, 25Х18 см.

Бригада за липов цвят. Снимка Шумен,1945, 26Х20 см.

1946 г.

Емил Шекерджийски. Бригада. Снимка. 1946, 22Х20.5 см.

Емил Шекерджийски. Единодействие. Снимка. 1946, 22Х20.5 см.

Емил Шекерджийски. На хижата. Снимка. 1946, 22Х20.5 см.

Емил Шекерджийски. Почивка след бригада. Снимка. Шумен, 1946, 22Х20.5 см.

Емил Шекерджийски. Септемврийчета. Снимка. 1946, 22Х20.5 см.

Емил Шекерджийски. Със знамето. Снимка. 1946, 22Х20.5 см.

На хижата. Снимка. Шумен, 1946, 22Х20 см.

Септемврийчета. Снимка. Шумен, 1946, 29Х18 см.

След бригада. Снимка. Шумен, 1946, 25Х19 см.

 Със знамето. Снимка. Шумен, 1946, 28.5Х21 см.

1949 г.

Грамота на Емил Шекерджийски-посмъртно, за проявена народополезна читалищна дейност, със златна значка от ВЧС,

София, 1949

1952 г.

50 години от рождението на Емил Шекерджийски.  Снимка. 1952, 13Х9 см.

1959 г.

Грамота „За народна свобода 1923 – 1944 год.”, връчена на Емил Шекерджийски. Снимка. София, 1959, 18Х12 см.

1962 г.

Емил Шекерджийски. 50 години от рождението му. Снимка. 1962, 12Х8 см.

1976 г.

Поклонение на братската могила. 32 год. от гибелта на Емил Шекерджийски. Снимка. София, 1976, 14Х9 см.

1982 г.

Честване 70-годишнината от рождението на Емил Шекерджийски. Снимка. 1982, 24.5Х17.5 см.

2010 г.

Емил Шекерджийски. Снимка. в. Еврейски вести, София, 2010, 8Х5 см.

Катя Шекерджийска. Снимка. в. Еврейски вести, София, 2010, 8Х5 см.

Без година:

Дозвола за станованье страног државльвнина на подручjу на Емил Шекерджийски. Снимка. б.г. 13Х9 см.

Емил Шекерджийски. позив. Снимка. б.г., 24Х18 см.

Единодействие. Снимка. Шумен, б.г. 28.5Х21 см.

Паспорт на Емил Шекерджийски. Снимка. б.г. 13Х9 см.

Портрети:

1941 г.

Емил Шекерджийски  /портрет/. Снимка. 1941, 13Х8.5 см

1970 г..

Мирчев, Никола. Композиции. Емил Шекерджийски. София, 1970, 116Х82 см.

1982 г.

Пейкова, Милка. Емил Шекерджийски и съпругата му д-р Сибила Радева. Портрет. в. Пулс1 1982, 20Х17 см.

1987 г.

Бондаков, Георги. Емил Шекерджийски. Портрет. 1987, 18Х13 см.

Без година:

Емил Шекерджийски. портрет. б.г., 30Х24 см.