897290347902374907239074902390749023104790237904790237794

КЛУБ „ЛАДИНО”

Езикът джудезмо-еспаньол ( ладино) е свързан с една отминала действителност, неразделна част от живота, детството и младостта на българските евреи .

Клуб „Ладино” е създаден към читалището през 1998 г. В него активно участват 35/40 души. Целите на клуба са: да съхрани езика на своите деди, езикът, дошъл от Балканите заедно с прокудените сефаради преди повече от 500 години, да запази бита, нравите, духовността и традициите на сефардските евреи за идните поколения и предаде знанията и опита си на младите хора.

Клубът участва в международните фестивали и срещи: Esperanza 2000- София, Esperanza 2002 в София, Esperanza 2004 в Белград , Herencia 2011.

През 2006 г. издаде своя книга „ Para ke no se olvide…” № 1 на ладино в превод на български „За да не се забрави…”, а през 2013 книга № 2 под същия надслов.

Със своята дейност клуб „Ладино” поддържа сефарадската традиция в семействата на еврейската общност в София, превръщайки еврейските празници в поредното историческо доказателство за непреходността на тази култура.