На 15 юни 2017 г. в  зала „Йерусалим“ на Еврейски културен дом в София се проведе среща-разговор, посветен на участието на представители на българската еврейска общност в подготовката и провеждането на Парижката мирна конференция и подписването на мирния договор с България след края на Втората световна война. Повод за нейното провеждане бе навършването на 70 години от провеждането на конференцията и излизането от печат на книгата на Славчо Васев и Крум Христов „България на мирната конференция – Париж, 1946“.

Сред участниците в срещата, организирана от НЧ“Емил Шекерджийски-1919г.“, Еврейския исторически музей – София и Издателство „Синева“ бяха и свидетели и изследователи на събитията през онези години, както и синът на Славчо Васев-Веселин Васев и дъщерята на Крум Христов-Бистра  Христова.

Срещата-разговор откри Емил Бехар, зам.председател на НЧ „Емил Шекерджийски-1919 г.“. Издателят на книгата Христо Георгиев, директор на издателство „Синева“, разказа интересни факти, свързани с издирването на нейния оригинал от 1947 г., станал скоро след издаването й библиографска рядкост, и с помощта, оказана от личности и институции за нейното преоткриване и първо преиздаване 70 години по-късно.

Владимир Пауновски, директор на Еврейския исторически музей-София, посочи, че в книгата е представена автентичната атмосфера по време на конференцията, посочени са много исторически факти и документи, описани са острите дебати около исканията за териториални преразпределения и репарации след приключване на войната. Описано е участието на българската делегация в мирната Парижка конференция и съсредоточаването на голям национален интелектуален потенциал за постигане на мир, на справедливо разпределение на територии и избягване на непосилни репарации. Това е бил сложен процес, в който съществен е бил приносът и на Нисим Меворах, Жак Натан, Леон Скрути, Исак Франсез, Барух Гринберг и на други български евреи. Тяхното дело изисква днес още по-задълбочено проучване на фактите и издирване на нови архивни документи за постигане на по-голяма достоверност и пълнота в описването на процесите преди повече от 70 години.

Книгата на Славчо Васев и Крум Христов „България на мирната конференция – Париж, 1946“  съдържа ценни факти, документи и лични свидетелства, което я прави изключително ценна и незаменима както за изследователите, така и за всеки, който се интересува от най-новата ни история.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest